Παραθέτουμε τον «Ασφαλιστικό οδηγό 120 δόσεων για τους ελεύθερους επαγγελματίες» που εκπόνησε ο ΔΣΑ προς ενημέρωσή σας.