Παραθέτουμε τον “Ασφαλιστικό οδηγό 120 δόσεων για τους ελεύθερους επαγγελματίες” που εκπόνησε ο ΔΣΑ προς ενημέρωσή σας.