Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων εξέδωσε απόφαση για τη συγκρότηση και τον ορισμό συντονιστών και μελών Ομάδας Εργασίας για την εισαγωγή της ψηφιακής υπογραφής και της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων.

Εδώ η απόφαση.