Ο Υφυπουργός Εργασίας δημοσίευσε απόφαση σύμφωνα με την οποία διευκρινίζεται, εκτός των άλλων, ότι  από 01.01.2017 οι ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων, ελεύθερων επαγγελματιών και αυταπασχολούμενων καταβάλλονται σε μηνιαία βάση με καταληκτική ημερομηνία καταβολής την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα