Ο Υπουργός Υποδομών εξέδωσε απόφαση για την τοποθέτηση Διευθύνσεων, Υποδιεύθυνσης και Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών