Δημοσιεύτηκε η Υπουργική απόφαση που ορίζει τη διαδικασία χορήγησης αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα και εν συνεχεία η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε εγκύκλιο που παρέχει σχετικές οδηγίες