Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 187 Β/2020 η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που διευκρινίζει ειδικά θέματα σχετικά με την υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών