Ο Υπουργός Εσωτερικών εξέδωσε απόφαση με την οποία ενέκρινε την επιχορήγηση ποσού 2.653.242,36 ευρώ για την επιχορήγηση συγκεκριμένων Δήμων για την εξόλφηση των υποχρεώσεών τους από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής