Ο Υπουργός Εργασίας εξέδωσε απόφαση με την οποία ρυθμίζονται τα θέματα της ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές των εργαζομένων για τη διευκόλυνση άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος στις βουλευτικές εκλογές της 20.09.2015