Όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπός μας στη Δ.Ε. του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, κ. Ξενοφών Καρκαντζός, κατόπιν πρόσφατης αποφάσεως της Διοίκησης του Ταμείου, όσοι ασφαλισμένοι αιτηθούν αλλαγή ασφαλιστικής κλάσης  έως και τις 30/9/2015 και η αλλαγή εγκριθεί, θα παραλάβουν τις νέες ειδοποιήσεις πληρωμής εισφορών Α΄εξαμήνου 2015 (με τις νέες τιμές) από 1/10/2015 έως και 6/10/2015 μέσω του διαδικτυακού τόπου του Ταμείου.

Καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής η 9/10/2015.

Σημειώσεις:

Α. Η ως άνω προθεσμία ισχύει και για τη δόση πληρωμής του Σεπτεμβρίου για τους ασφαλισμένους που τηρούν διακανονισμό οφειλών και αιτηθούν αλλαγή κλάσης από 25 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Β. Η ως άνω απόφαση δεν αφορά τους ασφαλισμένους που εχουν ήδη νέα ειδοποίηση με χαμηλές τιμές.