Όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπός μας στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΣΜΕΔΕ, κ. Ξενοφών Καρκαντζός, κατά τη συνεδρίαση της Δ.Ε του Ταμείου  της 12.12.2016 ελήφθη η κάτωθι απόφαση, η οποία υποβλήθηκε  στο Δ.Σ του ΕΤΑΑ  και εγκρίθηκε  την Τετάρτη 14.12.2016.

Η απόφαση έχει ως εξής:

α) Για οφειλές που έχουν δημιουργηθεί πριν το 2009 αποφασίζεται ρύθμιση ανάλογη των 100 δόσεων, με επιτόκιο επί του οφειλομένου κεφαλαίου ίσο με το μέσο επιτόκιο του κοινού κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος της αντίστοιχης περιόδου.

β) Επιπρόσθετα, για οφειλές που έχουν δημιουργηθεί από το 2009 έως το 2016 αποφασίζεται να υπάρχει και η δυνατότητα διαγραφής τους με αίτηση του ασφαλισμένου, με αντίστοιχη απώλεια του ασφαλιστικού χρόνου (να ληφθεί υπόψη ότι σύμφωνα με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας αυτό γίνεται μετά την πάροδο 20ετίας). Επιπρόσθετα  δίνεται η δυνατότητα κατά τη συνταξιοδότηση ο χρόνος αυτός να εξαγοράζεται, εφόσον το επιθυμεί ο ασφαλισμένος.

γ) Για όσους ασφαλισμένους έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης, αποφασίζεται  το όριο οφειλών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας να ρυθμιστεί τουλάχιστον στο ποσό των 25.000 ευρώ, αντί των 15.000 ευρώ, που είναι σήμερα και επιπρόσθετα να ισχύει, κατόπιν αιτήσεως του ασφαλισμένου, συμψηφισμός με το ποσό του εφάπαξ που του αναλογεί. Με αυτό τον τρόπο το Ταμείο θα εισπράξει το οφειλόμενα, οι δε ασφαλισμένοι θα λάβουν τη σύνταξη που τους αναλογεί προκειμένου να επιβιώσουν.