Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δημοσίευσε απόφαση με την οποία γνωστοποιεί τη δυνατότητα υποβολής χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018  των έγγαμων φορολογούμενων