Η Υπουργός Εργασίας εξέδωσε απόφαση με την οποία παρατείνεται η προθεσμία υποβολής του εντύπου Ε4 – πίνακας προσωπικού έως και την 15-11-2018