Όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπός μας στη Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ,  κ. Ξενοφών Καρκαντζός, αποφασίστηκε για τη διευθέτηση της επιστροφής της ειδικής προσαύξησης και της πρόσθετης ειδικής προσαύξησης για το διάστημα από 01.01.2016  έως και σήμερα να  γίνει συμψηφισμός της εισφοράς. 

Η ανακοίνωση που εξέδωσε το Ταμείο  έχει ως εξής:

“ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΣΩ ΕΑΠ

Θα πρέπει να δημιουργήσετε μια συμψηφιστική εγγραφή ανά περίοδο, με διάστημα από έως τις αντίστοιχες ημερομηνίες με ποσό, το ποσό της ειδικής προσαύξησης + το ποσό της πρόσθετης ειδικής προσαύξησης, της συγκεκριμένης περιόδου με κωδικό της κύριας σύνταξης (ΚΣ) (κωδ. ΕΑΠ 4033500).

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΣΩ ΕΤΕ

Θα πρέπει να δημιουργήσετε μια συμψηφιστική εγγραφή (είδος αποδοχών 07) ανά περίοδο με διάστημα από εως τις αντίστοιχες ημερομηνίες της συγκεκριμένης περιόδου και τύπος εγγραφής 07.

Το άθροισμα των ποσών των συμψηφιστικών εγγραφών δεν μπορεί να υπερβαίνει ή να ισούται με το τελικό ποσό πληρωμής του αρχείου.

Αν προκύπτει τέτοια περίπτωση μοιράζουμε τις συμψηφιστικές εγγραφές σε άλλες περιόδους”