Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε απόφαση με την οποία καθορίζει τον αριθμό φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2017