Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε έγγραφο με το οποίο  ενημερώνει για τον τρόπο προσδιορισμού της υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση μερίδων ομόρρυθμης οικοδομικής εταιρείας με απλογραφικά βιβλία