Παρατείνεται μέχρι την 29.07.2019 η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικκού έτους 2018  φυσικών και νομικών προσώπων , σύμφωνα με απόφαση της ΑΑΔΕ