Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Π. Τατούλη για τη συγκρότηση  του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής για τη διετία 2014-2015