Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλ. Καχριμάνη για τη συγκρότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου για τη διετία 2014-2015

Εκπρόσωποι των Εργοληπτικών Οργανώσεων ορίστηκαν οι κ.κ. Ευγένιος Παπάς και Γεώργιος Ντάτσης, μέλος και Πρόεδρος του Περιφρερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου, αντίστοιχα