Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ι. Σγουρού για τη συγκρότηση  του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής για τη διετία 2014-2015