Τροποποίηση της Α 1009/2019 απόφασης της ΑΑΔΕ σχετικά με τα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν στο φορολογικό έτος 2018 στα στελέχη που εμπίπτουν στα ειδικά μισθολόγια