Κοινή ανακοίνωση για την απόσυρση του  συγκεκριμένου προσχεδίου  της εγκυκλίου για τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές έργων, μελετών και συναφών υπηρεσιών απέστειλε το ΤΕΕ, η ΠΕΔΜΕΔΕ και οι λοιπές Οργανώσεις του κλάδου, προκειμένου να βρεθεί ρεαλιστική λύση αναχαίτισης του προβλήματος και εξορθολογισμού των εκπτώσεων