Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς το Δήμαρχο Χαλανδρίου ζητώντας την απόσυρση της πρόσκλησης για αιτιολόγηση των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών των διαγωνιζομένων, γιατί δεν έχει εκδοθεί ακόμα το ερμηνευτικό πλαίσιο των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016