Η Ένωση με επιστολή της προς το Δήμαρχο Παλλήνης ζητά την απόσυρση της πρόσκλησης για αιτιολόγηση των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών των διαγωνιζομένων, γιατί την παρούσα χρονική στιγμή δεν έχει ολοκληρωθεί το σχετικό νομικό πλαίσιο