Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Δωδεκανήσου πραγματοποίησε Έκτακτη Γενική Συνέλευση και αποφασίστηκε αποχή απο τους διαγωνισμούς από 22.02.2016 έως 26.02.2016

Απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Δωδεκανήσου.