Με κοινή ανακοίνωσή τους οι Εργοληπτικές Οργανώσεις  ενημερώνουν ότι  υιοθετούν τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί από το συντονιστικό όργανο του τεχνικού κλάδου και το ΤΕΕ, και το συντονιστικό όργανο όλων των επιστημονικών Φορέων και καλούν τις εταιρίες μέλη τους και τις ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις να απόσχουν από τις δημοπρασίες δημοσίων έργων από την  Τρίτη 8/3/2016 έως και την Τρίτη 15/3/2016.