Δημοσειύτηκε στο ΦΕΚ 353Β/2019 η απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των  φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2018