Μετά την επιστολή της Ένωσης με αίτημα τη ματαίωση του διαγωνισμού της 23-7-2013 του Δήμου Πεντέλης προκειμένου να εξοφληθούν οι προηγούμενες οφειλές προς τους Εργολήπτες Δημοσίων Έργων, η Αντιδήμαρχος απάντησε εγγράφως πως ο Δήμος έχει δρομολογήσει την αποπληρωμή των παλιών οφειλών του με βάση τη χρηματοδότηση ληξιπρόθεσμων που έλαβε απο το Υπουργείο Εσωτερικών.