Τη Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη της νέας Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ για την τριετία 2017-2020.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εξελέγησαν ως τακτικά μέλη  οι κάτωθι:

Γεώργιος Αναστασόπουλος

Αντώνιος Πάνας 

Ευστράτιος Ζησιμόπουλος

Ζωή Λυσαρίδου

Λουκάς Γκικάκης 

Παύλος Γριτσόπουλος

Γεώργιος-Σπυρίδων Πασσάς

Ιωάννης Παπακωστόπουλος.

Οι κ.κ. Κωνσταντίνος Γκιόκας, Κωνσταντίνος Κρατημένος και Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου  εξελέγησαν ως αναπληρωματικά μέλη.

Τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 θα πραγματοποποιηθεί συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής  του Τμήματος Εταιρειών για  τη συγκρότηση σε σώμα της  νέας Διοικούσας Επιτροπής και την  εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και Ταμία.