Δημοσιεύουμε τον απολογισμό του έργου του Προέδρου του ΤΕΕ, κ. Γεωργίου Στασινού, που αφορά στις δράσεις που πραγματοποίησε τα προηγούμενα τρία έτη αλλά και στον προγραμματισμό για την επόμενη χρονιά.