Με το  άρθρο 37 του Ν. 4482/2017 είναι πλέον  υποχρεωτική  η χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),δηλαδή οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες, για τη σύναψη συμβάσεων έργου.    

 Προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα μέλη της Ένωσης και ειδικά αυτά που ανήκουν στα Περιφερειακά της Τμήματα, η Ένωση προχώρησε σε συμφωνία με εξωτερικούς συνεργάτες προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στα  ενήμερα μέλη της να αποκτήσουν την ψηφιακή υπογραφή τους μέσω απομακρυσμένης διαχείρισης με μικρό αντίτιμο. 

Όσοι επιθυμούν να επωφεληθούν από αυτή την υπηρεσία της Ένωσης μπορούν να αποστείλουν e-mail στην Ένωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@pedmede.gr με θέμα Ψηφιακή Υπογραφή, δίνοντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο σταθερό, και κινητό) καθώς και τον αριθμό μητρώου τους στην ΠΕΔΜΕΔΕ και θα έχουν απευθείας ενημέρωση από τον συνεργαζόμενο σύμβουλο για το κόστος πρόμηθειας USB-Token καθώς και το κόστος εγκατάστασης της υπογραφής τους.  (Για όποιες διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε και στα γραφεία της Ένωσης 2103614978).