Για το θέμα αυτό η Διοίκηση της ΠΕΔΜΕΔΕ είχε προβεί σε παραστάσεις στον αρμόδιο Υπουργό κ. Ιωάννη Βρούτση, στον Υφυπουργό κ. Αντώνιο Μπέζα και το ΚΕΠΕ, που εκπονεί σχετική γνωμοδοτική μελέτη κατόπιν εντολής του Υπουργού Εργασίας, οι οποίοι είχαν παράσχει την διαβεβαίωση ότι θα εξετασθεί το ζήτημα αυτό με την δέουσα προσοχή,  πράγμα το οποίο επιβεβαιώνεται κατ’ αρχήν και με την σχετική πρόβλεψη στον μόλις ψηφισθέντα νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις.

Στην ως άνω εκπονούμενη από το ΚΕΠΕ μελέτη, η Ένωση έχει συμβάλλει σημαντικά με την συμμετοχή των ειδικών συμβούλων της,  υπό την καθοδήγηση του Προέδρου, ώστε να συμπεριληφθούν οι προτάσεις της και να προκύψουν θετικά για τον κλάδο αποτελέσματα. Σημαντική ήταν και η συνδρομή του Προέδρου του ΚΕΠΕ,  καθηγητή κ.  Νικολάου Φίλιππα, ο οποίος έδειξε από την αρχή να αντιλαμβάνεται την ιδιαιτερότητα του Ταμείου .           

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η τελική μελέτη που πρόκειται να παραδοθεί εντός των επόμενων ημερών από το ΚΕΠΕ στον Υπουργό Εργασίας κ. Βρούτση, συμπεριλαμβάνει την διατήρηση της εγγυοδοσίας του ΤΣΜΕΔΕ.