Σύμφωνα με πρόταση που κατέθεσε προς ψήφιση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταργείται η απαίτηση επικυρωμένων μεταφράσεων για τα έντυπα συνεργασίας εταιρειών (registered partnerships), νομιμοποίησης και εκπροσώπησης, ενώ επιβάλλονται κατά περίπτωση τυποποιημένα σχετικά έγγραφα διευρωπαϊκής αποδοχής. Το ίδιο θα ισχύσει και για βασικά έγγραφα πολιτών, όπως π.χ. πιστοποιητικά.

Η νέα ρύθμιση θα επιφέρει σημαντική διευκόλυνση στη δραστηριοποίηση των εταιρειών εκτός συνόρων, θα απαλείψει μεγάλο μέρος της εργασίας που αφορά στην παρουσία, υποβολή προσφορών, ανάληψη και διεκπεραίωση συμβάσεων εκτός συνόρων. Αναμένεται να έρθει στο ευρωκοινοβούλιο το αμέσως προσεχές διάστημα.

Λεπτομέρειες εδώ http://ec.europa.eu/justice/civil/files/com_2013_228_en.pdf