Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1241 Β/2014 η απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας, κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου, σύμφωνα με την οποία απλοποιούνται οι διαδικασίες τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα.

Εκτός των άλλων προβλέπεται ότι δεν απαιτείται προσκόμιση για θεώρηση στην αρμόδια Υπηρεσία του ημερολογίου μέτρων ασφαλείας, του βιβλίου υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας. Για τα ΣΑΥ και ΦΑΥ δεν απαιτείται θεώρηση από την αρμόδια Υπηρεσία.

Ειδικότερα για τα τεχνικά έργα ο έλεγχος του νομότυπου των αναθέσεων, της επάρκειας της υποδομής και του νομότυπου των συμβάσεων διενεργείται κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων στους χώρους εργασίας χωρίς να απαιτείται άλλη ενέργεια κατά τη γνωστοποίηση των στοιχείων αυτών στην επιθεώρηση εργασίας.