Από απλές υπουργικές αποφάσεις θα καθορίζονται οι εγγυημένες τιμές  που θα απολαμβάνουν οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, σύμφωνα με όσα προβλέπει το προσχέδιο του νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ που έχει διαρρεύσει στον Τύπο.

Με άλλα λόγια, η απόσβεση επενδύσεων αξίας δεκάδων χιλιάδων ή και εκατομμυρίων Ευρώ θα επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια ή εκτίμηση του ανθρώπου που θα τυγχάνει να καταλαμβάνει τον θώκο του ΥΠΕΚΑ σε μια συγκεκριμένη περίοδο.

Όπως είναι φυσικό, η αγορά των ΑΠΕ κάνει λόγο για παραλογισμό που αναστέλλει τόσο το επενδυτικό ενδιαφέρον όσο και τη δυνατότητα των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν έργα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Αναφέρει συγκεκριμένα το κείμενο του νομοσχεδίου στο άρθρο 7: «Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται μετά από γνώμη της ΡΑΕ, μπορεί να μεταβάλλονται και να εξειδικεύονται τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα (σ.σ. αναφέρεται στον γνωστό πίνακα του 2009 με τον οποίο καθορίζονται οι ταρίφες) και ιδίως όσον αφορά στις τιμές και την κατηγοριοποίηση ανά ισχύ και χρονική περίοδο αναφοράς καθώς και να καθορίζονται κατηγορίες ανά ειδικότερη κατασκευαστική τεχνολογία φωτοβολταϊκών πλαισίων. Για τη μεταβολή και εξειδίκευση αυτή λαμβάνονται κυρίως υπόψη η διείσδυση των φωτοβολταϊκών σταθμών στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, ο βαθμός επίτευξης των εθνικών στόχων διείσδυσης των ΑΠΕ, το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού και οι οικονομικές επιπτώσεις για τον καταναλωτή».

Τέλος και σε ό,τι αφορά στις ΑΠΕ, το νομοσχέδιο μειώνει ακόμη περισσότερο το συντελεστή ετήσιας αύξησης των τιμών πώλησης με βάση τον πίνακα τιμών του Νόμου 3468 του 2006 καθώς αυτός περιορίζεται στο 25% επί του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, όπως αυτός ορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Ο Νόμος όπως ίσχυσε προέβλεπε αύξηση στο ποσοστό του δείκτη, στη συνέχεια αυτός μειώθηκε στο 50% και τώρα προτείνεται η μείωσή του στο 25%. 

Πηγή : econews