Σε συνέχεια επιστολής μας πλέον συνεχίζονται κανονικά οι διαδικασίες για έκδοση αποφάσεων προεγκρίσεων δημοπρατήσεων και συμβάσεων για το ΕΠΠΕΡΑΑ, οι οποίες είχαν ανασταλέι