Το Υπουργείο απαντά στο αίτημα της Ένωσης για την απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος στις Κ/Ξ που έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους.

Εδώ η επιστολή του Υπουργείου.