Η Ένωση με διαμαρτυρία της προς το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού επεσήμανε τη στρέβλωση των εφαρμοστέων διατάξεων της νομοθεσίας δημοσίων έργων στις διακηρύξεις για τους διαγωνισμούς για την ανάδειξη αναδόχων για την κατασκευή των έργων με τίτλους “Μόνωση οροφής συνεργείου ΟΤΟ MELARΑ” και “Αντικατάσταση στέγης συνεργείου εκπαιδευτικών Ναρκών Τμήματος Υφάλων Όπλων” .

Εδώ η απάντηση που έλαβε η Ένωση από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού