Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΔΗΣΥ ενημέρωσε την ΠΕΔΜΕΔΕ ότι τα αιτήματα της Ένωσης  για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από τη συμμετοχή των εμπειροτεχνών στους διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων διαβιβάστηκαν στον Υπουργό Υποδομών, δεδομένου ότι η νομοθετική πρωτοβουλία ως προς τα σχέδια νόμων που αφορούν σε δημόσια έργα ασκείται από τον Υπουργό

Εδώ το πρώτο έγγραφο της Ένωσης 

Εδώ το δεύτερο έγγραφο της Ένωσης

Εδώ το τρίτο έγγραφο της Ένωσης