Η ΠΕΔΜΕΔΕ απέστειλε επιστολή με τροπολογίες στο συζητούμενο κανονισμό “Connecting Europe Facility” (CEF) προκειμένου να μην θίγονται όροι θεσμοθετημένων διακηρύξεων.