Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Ειδικό Γραμματέα ΣΕΠΕ με την οποία ζητά την αντικατάσταση της ένορκης βεβαίωσης από υπεύθυνη δήλωση ως παροδική, ορθή και ανέξοδη λύση μέχρι να υπάρξει η δυνατότητα έκδοσης οτυ πιστοποιητικου του ΣΕΠΕ