Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ΄αριθμ. 2307/2014 απόφασή της έκρινε, για τους λόγους που αναφέρονται στο  πολυσέλιδο σκεπτικό της ,  ότι «Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 της ΠΥΣ  6/2012, που προβλέπουν  την κατάργηση  της δυνατότητας μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία και περιορίζουν το αντικείμενό της και  οι οποίες  αντιβαίνουν προς το άρθρο 22 παρ. 2 του Συντάγματος   πρέπει να ακυρωθούν. Πρέπει επίσης κατ΄αποδοχή των ίδιων λόγων ακυρώσεως , να ακυρωθούν και οι συναφείς μεταβατικές διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 της ΠΥΣ  6/2012»