Έντονη αντίδραση της Ένωσης προς το Δήμο Φυλής που ενώ έχει ανεξόφλητες οφειλές προς εργολήπτες δημοσίων έργων δημοπρατεί νέα έργα.

Εδώ η επιστολή