Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας  και Τουρισμού εκφράζοντας την ανησυχία της για τα δημοσιεύματα  στον Τύπο, σύμφωνα με τα οποία υπάρχει πρόβλημα στη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.

Εκτός των άλλων, επεσήμανε στον Υπουργό τις σοβαρότατες συνέπειες που θα υποστεί  η χώρα μας έστω και στην ελάχιστη πιθανότητα να στερέψει η μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότησης της οικονομίας.Τόνισε ακόμα ότι κινδυνεύει η ύπαρξη των μικρών και μεγάλων εργοληπτικών επιχειρήσεων και ολόκληρος ο εργοληπτικός κλάδος, που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του παραγωγικού ιστού της χώρας.