Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, μετά την επίτευξη της συμφωνίας για το κλείσιμο της 2ης αξιολόγησης,  με την οποία ζητά την παρέμβασή του για την εξασφάλιση της κατασκευής των δημοσίων έργων αποκλειστικά από πιστοποιημένους εργολήπτες.