Η Ένωση διαμαρτύρεται έντονα προς την Υπουργό και τον Υφυπουργό Εργασίας για την απόφασή τους με θέμα “Μεταβίβαση τμήματος περιουσίας του τέως τομέα ΤΣΜΕΔΕ του ΕΤΑΑ στο ΝΠΙΔ Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ)”, τονίζοντας κυρίως ότι η μεταβιβαζόμενη περιουσία είναι ανεπαρκής και θα οδηγήσει στον αφανισμό του μικρομεσαίου Μηχανικού και Εργολήπτη Δημοσίων ¨Εργων, εξαιτίας της αδυναμίας έκδοσης εγγυητικών επιστολών και λειτουργίας της πιστοδοσίας.

Η Ένωση, εκτός των άλλων, δηλώνει ότι θα αγωνιστεί σθεναρά με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο για να αποτρέψει τις καταστροφικές συνέπειες της απόφασης αυτής.

Προς τούτο καλεί το ΤΕΕ, τις Εργοληπτικές Οργανώσεις και τους Μελετητές σε συστράτευση και κοινή προσπάθεια για να σωθεί το επάγγλεμα του ελεύθερου επαγγελματία Μηχανικού και του μικρομεσαίου Εργολήπτη Δημοσίων Έργων που κινδυνεύει θανάσιμα από τη λανθασμένη αυτή απόφαση.

Εδώ η επιστολή της   Ένωσης