Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2524 Β/2016 απόφαση του Υπουργού Υποδομών με την οποία αναστέλλεται η υποχρεωτική εφαρμογή 59 ΕΤΕΠ, μέχρις ότου αυτές επικαιροποιηθούν