Επιστολή της Ένωσης προς τον Υπουργό Εργασίας αναφέρει τις δυσκολίες εφαρμογής στον κατασκευαστικό τομέα  της απόφασης του Υπουργού  για την ηλεκτρονική υποβολή εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ.

Η Ένωση ζητά αναστολή της νομοθετικής αυτής ρύθμισης και αντικατάστασή της με πλέον ευέλικτους τρόπους ελέγχου.