Η Πολεμική Αεροπορία, μετά από διαμαρτυρία της Ένωσης αποφάσισε την αναστολή της αποσφράγισης των προσφορών για την Επισκευή Εξωτερικής Πρόσοψης ΓΕΑ μέχρι την εξέταση της διαμαρτυρίας της Ένωσης, με την οποία ζητούσε την ανάθεση σε εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ.