Η Ένωση απευθυνόμενη προς τον Υπουργό Εργασίας εκφράζει την έντονη ανησυχία της για την επιχειρούμενη διαρθρωτική μεταρρύθμιση που αφορά στο μέλλον του Ταμείου και του επισημαίνει εκτός των άλλων  ότι το ΤΣΜΕΔΕ είναι  συνταξιοδοτικός φορέας, που διαθέτει τομέα εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας.