Η κυοφορούμενη τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας που πρόκειται να καταργήσει τα κατώτατα όρια προϋπολογισμού ανά κατηγορία έργων προκάλεσε μεγάλη ανησυχία και έντονη αναστάτωση στον εργοληπτικό κόσμο.

Κατόπιν αυτού, η ΠΕΔΜΕΔΕ απέστειλε εντονότατη επιστολή ζητώντας τη διατήρηση των κατωτάτων ορίων.

Εδώ η επιστολή.